Astma

Když se mluví o alergiích, nelze zapomínat také na jednu zdravotní komplikaci, kterou je astma. Tomuto problému se dříve říkalo záducha a dnes ho můžeme charakterizovat jako chronické onemocnění dýchacích cest.

Jak se astma projevuje?

Symptomy jsou celkem jasně charakteristické. Velmi časté jsou křeče v oblasti průdušek, které mohou být velmi bolestivé. Objevuje se také jasně charakteristické sípání, stejně jako kašel. U mnohých jedinců nelze zapomínat také na svírání v oblasti hrudi, nebo dušnost. Jednoduše řečeno je astma spojeno s výrazným ztížením klasického dýchání, což je z hlediska zdravotního pohledu velký problém.

Proč astma vzniká?

Důvodů může být celá řada. Obecně se mluví o tom, že astma je způsobeno kombinací různých faktorů. Může to být třeba vlivem prostředí, kde se do popředí dostávají hlavně různé druhy alergií. Také nezapomínejte na to, že důvodem mohou být i genetické predispozice. Pokud je to právě vaše dítě, které má výše popsané symptomy, je vhodné navštívit lékaře, který problém s určitostí diagnostikuje a zjistí i možné důvody.

Jak se astma léčí?

Pokud konkrétní astmatický záchvat nastane, je třeba jednat poměrně rychle. Osvědčenou a efektivní metodou je inhalace účinných látek. Ty se velmi rychle dostanou do organismu, kde začnou působit a tím eliminují samotné zdravotní problémy. K tomuto se používají moderní inhalátory, které dokážou účinnou látku efektivně rozptýlit do plynného skupenství. V komplikovanějších případech může dojít k tomu, že jsou pacientovi dodávány nitrožilně kortikosteroidy, nebo síran hořečnatý. Takové případy už vyžadují hospitalizace.

Nejčastější chronické onemocnění

Čísla ukazují, že v dětském věku se astma v různých stádiích objevuje až u deseti procent dětí. Rizikovou skupinou jsou zde hlavně chlapci, jelikož dívkám se astma v dětském věku poměrně hojně vyhýbá. Jinak je tomu ve věku dospělém. Trpí jím zhruba 5 procent populace, a mezi pacienty rozhodně převažují ženy.

Publikováno: 13. 03. 2018

Kategorie: Druhy alergie

Autor: Denisa Štěpánová