Odhalte záhadu: Jak vzniká alergie na lepek?

Jak Vzniká Alergie Na Lepek

Co je to lepek

Lepek, známý také jako gluten, je bílkovina, která se přirozeně vyskytuje v některých obilovinách, jako je pšenice, ječmen a žito. Dodává těstu jeho pružnost a pomáhá mu držet tvar. Pro většinu lidí je lepek neškodný, ale u některých jedinců může vyvolat nežádoucí reakce, jako je celiakie nebo neceliakální glutenová senzitivita.

Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém konzumace lepku spouští imunitní systém k útoku na tenké střevo. To vede k poškození sliznice tenkého střeva a zhoršenému vstřebávání živin. Příznaky celiakie se liší, ale mohou zahrnovat průjem, zácpu, nadýmání, únavu, anémii a kožní problémy.

Neceliakální glutenová senzitivita je méně závažná než celiakie a nezpůsobuje poškození tenkého střeva. Lidé s touto senzitivitou však po konzumaci lepku pociťují podobné příznaky jako u celiakie, jako jsou zažívací potíže, únava a bolesti hlavy. Přesná příčina neceliakální glutenové senzitivity není dosud zcela objasněna.

Je důležité si uvědomit, že alergie na lepek a intolerance lepku jsou dvě odlišné věci. Alergie na lepek je vzácná a zahrnuje imunitní reakci na lepek, která může vést k život ohrožujícím alergickým reakcím. Intolerance lepku, zahrnující celiakii a neceliakální glutenovou senzitivitu, nezahrnuje alergickou reakci, ale spíše neschopnost těla správně strávit lepek.

Trávení lepku

Lepek, bílkovina nacházející se v obilovinách, jako je pšenice, ječmen a žito, je pro většinu lidí neškodný. U jedinců s celiakií nebo neceliakální citlivostí na lepek však může jeho konzumace vyvolat imunitní reakci. Tato reakce poškozuje tenké střevo a narušuje trávení.

Trávení lepku začíná v žaludku, kde enzymy štěpí bílkoviny na menší peptidy. Tyto peptidy se dále rozkládají v tenkém střevě, kde se vstřebávají do krevního oběhu. U lidí s celiakií však imunitní systém mylně identifikuje lepek jako hrozbu a spouští útok.

Tento útok se zaměřuje na enzym transglutaminázu 2 (TG2), která se podílí na trávení lepku. Protilátky proti lepku a TG2 se vážou na buňky tenkého střeva a způsobují zánět. Zánět poškozuje klky, malé výběžky, které vystýlají tenké střevo a jsou zodpovědné za vstřebávání živin. Poškození klků vede k malabsorpci, což znamená, že tělo nedokáže správně vstřebávat živiny z potravy.

Příznaky celiakie se liší, ale mohou zahrnovat průjem, bolesti břicha, nadýmání, únavu, anémii a ztrátu hmotnosti. U některých lidí se celiakie nemusí projevovat žádnými příznaky, ale i tak může způsobovat poškození tenkého střeva.

Neceliakální citlivost na lepek je méně závažná než celiakie a nezpůsobuje poškození tenkého střeva. Příznaky neceliakální citlivosti na lepek jsou podobné jako u celiakie, ale obvykle jsou mírnější.

Imunitní reakce

U celiakie nejde o klasickou alergii, ale o autoimunitní reakci. To znamená, že imunitní systém, který nás běžně chrání před infekcemi, se obrací proti vlastnímu tělu. V případě celiakie je spouštěčem lepek, konkrétně bílkovina v něm obsažená – gliadin.

Když člověk s celiakií sní lepek, jeho imunitní systém zareaguje přehnaně. Zaměří se na gliadin a spustí kaskádu reakcí. Tyto reakce vedou k produkci protilátek proti gliadinu, ale bohužel i proti enzymu transglutamináze 2, který se nachází ve střevní sliznici. Protilátky se navážou na buňky tenkého střeva a začnou je poškozovat.

Poškození tenkého střeva má za následek zánět a zploštění klků, což jsou drobné výběžky, které zvětšují povrch střeva a zajišťují vstřebávání živin. Kvůli poškozeným klkům tělo hůře vstřebává živiny z potravy, což vede k různým zdravotním problémům, jako jsou průjem, únava, hubnutí, anémie a další.

Je důležité si uvědomit, že celiakie je celoživotní onemocnění a v současnosti neexistuje žádný lék. Jedinou účinnou léčbou je celoživotní bezlepková dieta.

Genetika a lepek

Genetická predispozice hraje klíčovou roli ve vývoji celiakie, autoimunitního onemocnění, které se projevuje po konzumaci lepku. Lepek, bílkovina obsažená v obilovinách, jako je pšenice, ječmen a žito, u jedinců s celiakií spouští imunitní reakci, která poškozuje sliznici tenkého střeva. To vede k malabsorpci živin a může způsobit širokou škálu příznaků, od zažívacích potíží až po únavu a kožní problémy.

U lidí s genetickou predispozicí k celiakii, konkrétně s geny HLA-DQ2 nebo HLA-DQ8, imunitní systém identifikuje lepek jako hrozbu. Po konzumaci lepku imunitní systém produkuje protilátky, které napadají sliznici tenkého střeva. Toto poškození ztěžuje vstřebávání živin z potravy, což vede k různým zdravotním problémům.

Je důležité si uvědomit, že ne u všech lidí s genetickou predispozicí se celiakie rozvine. K rozvoji onemocnění pravděpodobně přispívají i další faktory, jako jsou faktory prostředí, střevní mikrobiom a další genetické faktory.

Pokud máte podezření na celiakii, je důležité vyhledat lékařskou pomoc a podstoupit diagnostické testy. Včasná diagnostika a léčba, která spočívá v bezlepkové dietě, je zásadní pro zvládnutí příznaků a prevenci dlouhodobých komplikací.

Projevy alergie

Alergie na lepek, odborně nazývaná celiakie, se projevuje širokou škálou příznaků, které se liší u dětí a dospělých. U kojenců a batolat se může projevovat průjmem, nadýmáním, zvracením, nechutenstvím a neprospíváním. U starších dětí a dospělých jsou typické spíše bolesti břicha, únava, chudokrevnost, osteoporóza, kožní problémy, deprese a úzkosti. U některých pacientů se celiakie projevuje pouze mírnými příznaky, jako je nadýmání po konzumaci lepku, zatímco u jiných může vést k závažným zdravotním komplikacím, jako je neplodnost, neurologické poruchy nebo dokonce rakovina tenkého střeva. Důležité je si uvědomit, že projevy celiakie jsou velmi individuální a ne u každého se projeví všechny příznaky. Pokud máte podezření na alergii na lepek, je důležité vyhledat lékaře a nechat si provést diagnostické testy. Včasná diagnostika a zahájení bezlepkové diety jsou klíčové pro zvládnutí celiakie a prevenci závažných zdravotních komplikací.

Diagnostika a léčba

Diagnostika alergie na lepek, tedy celiakie, a intolerance lepku (neceliakální glutenová senzitivita) začíná důkladnou anamnézou a fyzikálním vyšetřením u lékaře. Ten se bude ptát na vaše příznaky, stravovací návyky a rodinnou anamnézu. Pro potvrzení diagnózy se provádí krevní testy, které detekují protilátky typické pro celiakii. Pokud jsou testy pozitivní, následuje biopsie tenkého střeva, která potvrdí poškození sliznice. U intolerance lepku se krevní testy neprovádí a biopsie se indikuje jen výjimečně. Diagnóza se pak stanovuje na základě vyloučení celiakie a zlepšení příznaků po vysazení lepku z jídelníčku. Léčba obou onemocnění spočívá v celoživotním dodržování bezlepkové diety. Je důležité vyhýbat se všem potravinám obsahujícím lepek, jako je pšenice, žito a ječmen. Naštěstí je dnes na trhu široká škála bezlepkových produktů, které usnadňují dodržování diety. Dodržování bezlepkové diety je klíčové pro zvládnutí příznaků, prevenci komplikací a zlepšení kvality života pacientů s celiakií i intolerancí lepku.

Srovnání celiakie a alergie na lepek
Vlastnost Celiakie Alergie na lepek
Typ reakce Autoimunitní Imunitní (nemusí být autoimunitní)
Postižená část těla Tenké střevo Různé (trávicí systém, kůže, dýchací systém)
Dlouhodobé následky Možné (podvýživa, osteoporóza atd.) Méně časté

Život s alergií

Alergie na lepek, celiakie, je autoimunitní onemocnění, které postihuje tenké střevo. U lidí s celiakií vyvolává konzumace lepku imunitní reakci, která poškozuje sliznici tenkého střeva. To ztěžuje vstřebávání živin z potravy, což vede k různým zdravotním problémům. Příznaky celiakie se liší, ale mohou zahrnovat průjem, bolesti břicha, nadýmání, únavu, ztrátu hmotnosti a anémii. U dětí může celiakie způsobit poruchy růstu a vývoje.

Přesná příčina celiakie není známa, ale předpokládá se, že se na jejím vzniku podílejí genetické a environmentální faktory. Celiakie není nakažlivá a nelze ji vyléčit. Jedinou léčbou je celoživotní bezlepková dieta. Dodržování bezlepkové diety může být náročné, ale je nezbytné pro zvládnutí symptomů a prevenci komplikací celiakie.

Bezlepková dieta vylučuje potraviny obsahující lepek, jako je pšenice, ječmen a žito. Existuje mnoho bezlepkových alternativ k těmto obilovinám, jako je rýže, kukuřice, quinoa a amarant. Mnoho potravin je přirozeně bezlepkových, jako je ovoce, zelenina, maso, ryby, vejce a mléčné výrobky.

Život s alergií na lepek vyžaduje pečlivé plánování a ostražitost. Je důležité číst etikety potravin a informovat se o složkách v restauracích. S trochou úsilí a podpory je však možné žít s celiakií plnohodnotný a zdravý život.

Publikováno: 03. 07. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Jana Peřinová

Tagy: jak vzniká alergie na lepek